Z čeho se skládá závlahový systém?

Zavlažovací systém se skládá z mnoha prvků, které navzájem spolupracují. Mezi základní prvky patří polyethylenové trubní rozvody, uložené v zemi. Potrubí je vysoce odolné, spojování se provádí mechanickými šroubovacími tvarovkami, takže montáž je rychlá a čistá.

Součástí zavlažovacího systému jsou postřikovače mnoha typů a provedení, elektromagnetické ventily, ventilové šachty, filtrační zařízení, elektrorozvody a celá řada dalších regulačních armatur.

Jestliže zdrojem vody není vodovodní řád, pak se využívá čerpadlo, nebo čerpací stanice, tu přízpůsobíme Vám na míru.

Oblíbenou součástí zavlažovacího systému jsou vodní zásuvky. Jde o rozvod tlakové vody, fungující nezávisle na systému. Tenké polyethylenové potrubí je vedeno ve výkopu spolu s hlavními rozvody vody pro závlahu. Hydranty jsou trvale uloženy v zemi, přístup ke koncovce pro hadici je umožněn pomocí víčka. Nejčastěji jsou umísťovány k záhonům, jezírku, garáži a všude tam, kde je potřeba voda z hadice. Uživateli tak odpadá nutnost nepříjemné manipulace s příliš dlouhou hadicí.

 

// Přečtěte si také

Posřikovače

Čerpací stanice, filtry

Dešťové čidlo

Řídící jednotka

Vodní zásuvka