Potřebné množství vody?

Množství vody

Pro kvalitní trávník v České republice nestačí pouze spoléhat na klimatické podmínky, protože ročně pokryjí přibližne kolem 1/3 potřebného množství vláhy pro optimální růst trávy.

Kolem 700 mm vody / m2, to je množství vody, které většina trávníků potřebuje během vegetačního období od jara do podzimu. Tomuhle množství odpovídá 25 – 40 l/m2/týden závlahové dávky.

Ohledně množství vody, které potřebují jednotliví rostliny, keře, či stromy na Vašem pozemku je to složítější. Zde je potřeba zohlednit individuální potřeby konkrétních rostlin. V těchto případech využíváme kapkovacího potrubí. (viz. Kapková závlaha / Mikrozávlaha)

Množství vody ovšem není jediným faktorem kvality. Je potřeba si uvědomit, že pro trávník je stejně tak důležitá rovnoměrnost a pravidelnost zavlažování.